Certyfikat Multisejf kl. S1 zgodnie z PN-EN 14450:2006 (ważność do: 02.07.2016)

Produkowane przez naszą firmę multisejfy kasjerskie (jedno i dwustanowiskowe) posiadają klasę S1 zgodnie z normą PN-EN 14450:2006 potwierdzoną certyfikatem wydanym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

.

.

.