Certyfikat Szafa bankomatowa kl. I zgodnie z PN-EN 1143-1:2012 (ważność do: 08.09.2018)

Produkowane przez naszą firmę samoobsługowe automaty płatnicze i płatniczo-dezpozytowe posiadają klasę I zgodnie z normą PN-EN 1143-1:2012 potwierdzoną certyfikatem wydanym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej.

.

.

.